Interpellation/fråga

33. Svar interpellation om luftkvalitet på Kungsgatan