Interpellation/fråga

31. Svar på interpellation om boende för ensamkommande