Interpellation/fråga

31. Interpellation om brevet om boendesituation för ensamkommande - SJansson(FI)