Motion

21. Motion av Jonas Segersam (KD) om uthyrning av lantbruksbostäder