Motion

20. Motion av M Wisell (KD) om att informera om flerfamiljssystem/familjedaghem