Motion

17. Motion av Jonas Segersam och Ulla Johansson (båda KD) om vårdserviceteam