Ärende

13. Revisionsberättelser avseende verksamhet under 2018 och ansvarsfrihetsfrågan