Interpellation/fråga

Svar till Tobias Smedberg (V) om simskoleundervisning för barn i förskoleklass