Interpellation/fråga

Svar till Tobias Smedberg (V) om brister i lokalförsörjningsarbetet