Motion

Motion av David Perez (SD) om att anlägga ett utomhusgym i Stadsträdgården