Interpellation/fråga

38. Interpellation om nedskärningar ur BoU-perspektiv - PO Forsblom (V)