Motion

34. Motion av Simon Alm (SD) om husvagnar till nyanlända