Motion

33. Motion av Stig Rådahl (M) om boende för äldre döva blinda och dövblinda