Interpellation/fråga

31. Interpellation om affischering inför matcher och event - Jonas Petersson (C)