Interpellation/fråga

3. Fråga om ordningsvakter till Sävja från David Perez (SD)