Interpellation/fråga

26. Interpellation boendesituation för ensamkommande i Uppsala - S Jansson (FI)

Det här är ett beslutsunderlag.