Interpellation/fråga

26. Interpellation boendesituation för ensamkommande i Uppsala - S Jansson (FI)