Interpellation/fråga

25. Interpellation om resursbrist hotar byggande LSS-bostäder - L Andersson (V)