Motion

24. Motion av Stefan Hanna (-) om en väg in för föreningslivet