Motion

22. Motion av Simon Alm (SD) om tillämpning av bosättningslagen