Motion

19. Motion av M Wisell (KD) om information om flerfamiljssystem o familjedaghem