Motion

17. Motion av J Segersam och M Wisell (båda KD) om skolskjuts i Uppsala kommun