Ärende

Initiativ från kommunrevisionen med anledning av granskning av intern kontroll

Det här är ett beslutsunderlag.