Interpellation/fråga

18. Interpellation av Stefan Hanna (-) om solenergi

Det här är ett beslutsunderlag.