Motion

12. Motion av Jonas Segersam (KD) om trygghetsboenden