Ärende

11. Ny anläggning för issporter

Det här är ett beslutsunderlag.