Protokoll

Protokoll från kommunfullmäktige den 12 juni 2019