Interpellation/fråga

41. Fråga om trygghetskameror i centrum från Fredrik Ahlstedt (M)