Interpellation/fråga

40. Fråga om Sunnerstabacken från Madeleine Andersson (M)