Interpellation/fråga

4. Interpellation om boendesituation för ensamkommande från Stina Jansson (FI)

Det här är ett beslutsunderlag.