Interpellation/fråga

39. Fråga om markeringsavgiften från Madeleine Andersson (M)

Det här är ett beslutsunderlag.