Interpellation/fråga

35. Interpellation om stöd till fiberföreningar med mera från M Johansson (C)

Det här är ett beslutsunderlag.