Interpellation/fråga

29. Svar på interpellation om unga kvinnors otrygghet i Uppsala

Det här är ett beslutsunderlag.