Motion

23. Motion av R Stenmark (C) om fler riktade insatser till seniorer vid Fyrishov