Motion

22. Motion av S Pettersson (SD) om att sk ensamkommande som uppgivit falsk ål...

Det här är ett beslutsunderlag.