Interpellation/fråga

Svar på interpellation om närvaron i skolan

Det här är ett beslutsunderlag.