Interpellation/fråga

Svar på interp om kopplingar mellan välfärdsföretag och ekonomisk brottslighet

Det här är ett beslutsunderlag.