Ärende

Nytt samverkansavtal och reglemente för den gemensamma räddningsnämnden

Det här är ett beslutsunderlag.