Motion

Motion om att förbjuda specialmat av religiösa skäl från A von Uckermann (SD)