Interpellation/fråga

Interpellation om stöd till de som inte får bredband från M Johansson (C)

Det här är ett beslutsunderlag.