Interpellation/fråga

Interpellation om mobil infrastruktur i stadsmiljö från Stefan Hanna (-)