Interpellation/fråga

Interpellation om barnens plats i en växande kommun från Hanna V Mörck (V)

Det här är ett beslutsunderlag.