Interpellation/fråga

Fråga om trygghetskameror i centrum från Fredrik Ahlstedt (M)