Interpellation/fråga

Fråga om ordningsvakter i Uppsala från Jonas Segersam (KD)