Interpellation/fråga

Fråga om informationsdag om tiggeri från Rigmor Stenmark (C)

Det här är ett beslutsunderlag.