Interpellation/fråga

Fråga om gatuarbeten i Uppsala kommun från Rigmor Stenmark (C)

Det här är ett beslutsunderlag.