Interpellation/fråga

Fråga om dubbdäcksförbud från Markus Lagerquist (M)