Interpellation/fråga

Fråga om dubbdäcksförbud från Markus Lagerquist (M)

Det här är ett beslutsunderlag.