Interpellation/fråga

Fråga om bolagsstyrelsers ansvar från Stefan Hanna (-)