Ärende

Bokslut per augusti samt helårsprognos 2018.