Interpellation/fråga

7 Fråga av Jonas Segersam (KD) om kostnader för två receptioner vid Stationsg 12