Interpellation/fråga

5 Fråga av Benny Lindholm (L) om kostnader för digitalt omröstningssystem